Size (Footwear): <span>42.5 EU / men's 9.5 / women's 11</span>

42.5 EU / men's 9.5 / women's 11

Showing 1–15 of 21 results

 • DAN POST Western Leather BOOTS | 31164 | Size: 42.5 EU / men’s 9.5 / women’s 11

  $79.00
 • KOMINE RIDING Leather SHOES | 31035 | Size: 42.5 EU / men’s 9.5 / women’s 11

  $169.00
 • KOMINE RIDING Leather SHOES | 31034 | Size: 42.5 EU / men’s 9.5 / women’s 11

  $169.00
 • KOMINE RIDING Leather SHOES | 31033 | Size: 42.5 EU / men’s 9.5 / women’s 11

  $169.00
 • VIBERG Sneaker Leather BOOTS | 30910 | Size: 42.5 EU / men’s 9.5 / women’s 11

  $399.00
 • DAYTON Service Leather BOOTS | 30875 | Size: 42.5 EU / men’s 9.5 / women’s 11

  $389.00
 • SCOYCO Hi-Top Riding Mixed Material SHOES | 30763 | Size: 42.5 EU / men’s 9.5 / women’s 11

  $75.00
 • KODIAK Timberline Leather BOOTS | 30444 | Size: 42.5 EU / men’s 9.5 / women’s 11

  $75.00
 • EMBOSSY Engineer Tall Leather BOOTS | 30425 | Size: 42.5 EU / men’s 9.5 / women’s 11

  $329.00
 • FRYE Carson Leather SHOES | 30379 | Size: 42.5 EU / men’s 9.5 / women’s 11

  $60.00
 • HONDO Western Leather BOOTS | 30367 | Size: 42.5 EU / men’s 9.5 / women’s 11

  $95.20
 • SKIDBUSTER Work Leather SHOES | 29567 | Size: 42.5 EU / men’s 9.5 / women’s 11

  $39.00
 • LANE Combat + Leather BOOTS | 29531 | Size: 42.5 EU / men’s 9.5 / women’s 11

  $72.00
 • GORILLA Service Leather BOOTS | 28826 | Size: 42.5 EU / men’s 9.5 / women’s 11

  $223.20
 • FRYE Cavalry Leather BOOTS | 28616 | Size: 42.5 EU / men’s 9.5 / women’s 11

  $87.20